Bases legals concurs de Halloween

MÀSTER CLASSES HALLOWEEN & CASTANYADA: guanya una mensualitat gratuïta lluint la teva millor disfressa!

Bases legals del concurs

1.- Entitat organitzadora i ubicació del concurs
L’activitat promocional està organitzada per Royal Lleida (FMO Lleida S.L), amb domicili a Plaça Pere Clariana, 2 43391 – Vinyols i els Arcs- (Tarragona), a fi d’incrementar la notorietat de marca i d’ampliar l’abast de seguidors al perfil social d’Instagram.

2.- Persones a les que es dirigeix el concurs i requisits de participació
Poden participar del concurs tant els abonats/des del centre, com els no abonats/des.
Per poder participar del concurs és imprescindible:

 • Tenir 16 anys o més
 • Ser seguidor del perfil @royal_lleida a Instagram
 • Participar disfressat de les Màster Classes de Halloween i la Castanyada que celebrem del 24 al 28 d’octubre.
 • Fer-se una foto amb la disfressa i penjar-la al seu perfil d’instagram etiquetant @royal_lleida.
 • La imatge que acumuli més “like” fins el 31/10, guanyarà una mensualitat gratuïta.

Queden exclosos de participació al concurs els treballadors de l’entitat organitzadora.
No hi ha restriccions d’àmbit territorial.  La participació al concurs és gratuïta.
Per garantir la transparència del concurs, les publicacions que s’identifiquin correctament etiquetades es guardaran com a històries destacades a “Concurs CastaWeen” per confirmar la participació al concurs.

3.- Dates del concurs
El període per participar comprèn del 24 d’octubre fins el 31 d’octubre. El guanyador es publicarà entre el 2 i el 3 de novembre de 2022 a través de la mateixa xarxa social d’Instagram.

4.- Premis del concurs
El concurs s’anunciarà al perfil social de @royal_lleida, i es convidarà els usuaris/es a participar-ne (1) seguint el perfil (2) pujant una foto disfressat a qualsevol de les Màster Classes de Halloween i la Castanyada al perfil d’instagram del participant (3) etiquetant @royal_lleida.

Horaris de les Màster Classes:

 • 24/10: Spinning 19.30h a 20.20h
 • 25/10: Body Pump 14.30h a 15.15h
 • 26/10: Zum Royal 9.15h a 10h
 • 27/10: Body Pump 20.30h a 21.15h
 • 28/10: Aqua Gym 9.15h a 10h

Resultarà guanyadora la publicació que acumuli més likes al perfil del participant fins el 31/10.

El premi consisteix en 30 dies de franc d’accés i ús de les instal·lacions i el seus serveis del centre esportiu Royal Lleida, inclosos dins la quota d’abonament BÀSIC ADULT. El valor d’un abonament bàsic per adults té un cost de 59€ al mes.

Les publicacions que s’identifiquin correctament etiquetades es guardaran com a històries destacades a “Concurs CastaWeen” per confirmar la participació al concurs.

5.- Comunicació dels guanyador/a

El nick name del guanyador/a es publicarà en un post a la secció de notícies del perfil @royal_lleida, entre el 2 i el 3 de novembre. A més, es contactarà amb ell o ella a través del xat privat d’Instagram a fi de confirmar les dades personals de cada un d’ells i concretar una cita per formalitzar l’efectuació del premi.

Si un cop passats 5 dies naturals des del contacte per xat privat amb el guanyador, aquest no es posa en contacte amb el centre per a la confirmació de dades i la formalització del premi, perdrà la condició de guanyador i es contactarà amb el suplent, el que hagi quedat en segona posició de vots, i així successivament.

El premi es formalitzarà a la recepció del centre esportiu Royal Lleida (C/Baró de Maials, núm. 117 – Lleida-) on el mateix director es farà una fotografia amb el guanyador/a per, posteriorment, fer-ne difusió a través de les xarxes socials.

La persona guanyadora NO podrà traspassar el premi a un amic/conegut. En el cas que no pugui beneficiar-se, es tornarà a sortejar el premi.

En cas que el concurs no compti amb un mínim de 10 participants serà declarat desert. Els premis no es podran modificar o substituir sota cap circumstància per qualsevol altre objecte o compensació en metàl·lic.

6.- Responsabilitat de l’empresa
L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest concurs si així ho considera convenient o si ocorreguessin supòsits especials que impedeixin la realització del mateix.

Igualment, Royal Lleida (FMO Lleida S.L), es reserva el dret d’eliminar fotos o comentaris que no s’adeqüin a la seva filosofia d’empresa o que es considerin ofensives per a altres internautes.

Royal Lleida (FMO Lleida S.L), no es farà responsable de les afirmacions que terceres persones facin a través de la xarxa social i es reserva el dret de dur a terme les actuacions judicials que cregui pertinents contra les mateixes.

Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que poguessin ocórrer en el moment en què el guanyador gaudeixi del premi.

 1. Tractament de les dades personals
  Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat de Royal Lleida (FMO Lleida S.L). El tractament de les mateixes es realitzarà de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Royal Lleida (FMO Lleida S.L) es reserva el dret d’informar els participants de les promocions i accions comercials que l’empresa dugui a terme posteriorment per qualsevol mitjà.

 1. Llei aplicable
  Per a tot el que no s’especifica en aquestes bases legals de concurs a Instagram, la promoció s’ha de sotmetre a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquell moment.

En cas de litigi resoldran la contesa els Jutjats i Tribunals de Lleida, sense perjudici del fur que pogués correspondre segons la normativa aplicable.

 1. Acceptació de les bases d’aquest concurs
  En participar del concurs i donar les teves dades personals estàs acceptant de forma expressa les anteriors bases del concurs. En cas que desitgis obtenir més informació et pot posar en contacte amb l’empresa organitzadora trucant al següent número de telèfon (973 100 133) o enviant un correu electrònic a (info@royallleida.es).